THEO TJONG fotograficus

Fotografie is meer dan alleen het ontspannen van de sluiterknop van de fotocamera. Dit is slechts een van de mogelijkheden om een fotografisch beeld te creeëren. In de analoog fotografie wordt middels chemisch proces lichtgolven zichtbaar vastgelegd. In de digitale fotografie wordt dit langs elektronische weg bewerktstelligd. Het woord fotografie, in het Grieks: foto is licht; grafie betekent schrijven, wordt door Theo Tjong-A-Tjoe in ruime mate beoefend tesamen met zijn grafische achtergrond.

Zijn fotocollectie toont niet een bepaald thema, maar laat het resultaat zien van beide discipline en kan bestempeld worden als van een “fotograficus”. Aldus de heer Martin Broesterhuizen in zijn openingsrede bij de expositie Digital Image Art in Tilburg Nederland in 2013.

De aanwijzing: fotografie, fotografiek, digigrafiek en digital image art; geeft het ontstaan van de foto. “Fotografie” het middels een fotocamera vast leggen van een onderwerp. “Fotografiek” een tekening cq grafiek gemaakt via de analoog fotografie. “Digigrafiek” een tekening cq grafiek gemaakt met een digitale software op de computer. Ook zijn er foto's, gecombineerd middels voornoemde methode.  “Digital Image Art” mag wel nieuw lijken, maar is zo oud als de analoog fotografie en valt onder de noemer “meervoudig afdrukken”. Het eind resultaat is bij beide het leveren van één foto samengesteld uit meerdere opnames. Bij de analoog fotografie worden van meerdere negatieven in de donkere kamer één samengestelde foto afgedrukt. Bij de digitale fotografie gebeurt dit middels het combineren van foto’s op de computer tot één foto.

De foto’s zijn afgedrukt op de nieuwste fotomaterialen: aluminium, canvas, exposer, kunststof en plexiglas.

Opmerkingen

10.03.2014 00:15

jo

digi. fotografie ontstaat ook doordat de lichtgolven/fotonen op een sensor vallen d.m.v. een omvormer, is dus niet persé de zuiverste vorm van fotografie