SMARTPHONE PHOTOS

Een camera kenner ben ik zeker niet, maar ik heb gemeend bijgaande fotoreportage op mijn website te plaatsen. Noch minder staat bij mij één camera merk ten aanzien van een andere hoog in aanzien. Een discussie die tijdens bijeenkomsten van gelijk gezinden in de fotografie vaak plaatsvindt. Echter moet ik mijn vooroordeel herzien, dat er alleen met een fotocamera goede foto’s gemaakt kan worden.

Onlangs gaf ik mijzelf de opdracht enkele foto’s te maken met mijn smartphone. Het resultaat was voor mij een algehele openbaring. Geef toe een smartphone is geen fotocamera, maar het resultaat doet niet onder voor menig echte fotocamera. Met het digitale tijdperk zal hiermee ook menig discussie plaatsvinden over het merk smartphone dat het beste foto resultaat geeft. Gelijk voor mij niet alleen het merk fotocamera belangrijk is voor een goede foto, zo ook t.a.v. het merk smartphone. Ik geef wel toe: “een goed gereedschap is half werk”.

***********

I'm certainly not a camera expert, but I want to place the photo report on my Web site. Nor less for me one camera brand in respect of another highly regarded. A discussion at meetings of equal circles in photography often takes place. However should I revise my bias, that only with a photo camera good photos can be made.

Recently I gave myself the command to make some pictures with my smartphone. The result was a complete revelation to me. Admit a smartphone is not still a camera, but the result does not subject to many real photo camera. With the digital age discussed will take place about the brand smartphone that take best picture. Same for me not only the brand still or camera is important for a good photograph, similarly the brand smartphone, but "a good tool is half work".

Bent u geinteresseerd voor een fotoboek en/of foto van een van de thema's uit de website,    e-mail: theotjongfoto@yahoo.com

© Het is niet toegestaan afbeeldingen van deze website te reproduceren of op welke manier dan ook te gebruiken zonder toestemming.

Are you interested for a photo book and/or photo of one of the themes from the website, email: theotjongfoto@yahoo.com

© It is not allowed to reproduce images from this website or in any way use it without permission.

Opmerkingen

17.06.2019 05:05

Rinia

DagTheo,
Prachtig gelukte foto's met je Smartphone!
Groet, Rinia