De donkere bladzijden van de jaren '80,
creatief, cultureel en educatief weergegeven. Een gedekte tafel met evenveel stoelen, borden en lepels.