De donkere bladzijden van de jaren '80,
creatief, cultureel en educatief weergegeven.