Om de symmetrie van de catus fotografisch weer te geven kost wat tijd.